از کجا شروع کنم؟-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فراگیرید"

برای اشتغال در حوزه حسابداری ،لازم است علوم کاربردی و مورد نظر کارفرما فرا گرفته شود.

رشته حسابداری از نظر اشتغال در صدر همه رشته ها قرار دارد چون همه شرکتها موسسات،سازمانها،ارگانها و حتی فروشگاهها هم به حسابداری نیاز دارند.

آینده شغلی رشته حسابداری بسیار روشن است .هر روزه تعداد شرکتهایی که ثبت میشوند رو به رشد است و هریک از ایشان نیاز به حسابداردارند.شرکتهایی که در حال توسعه هستند نیزبه به جمع تقاضا کنندگان حسابدار اضافه میشوند این بازارآنقدرظرفیت دارد که اگر حسابدار با دانش حسابداری ویژه بازار کار آشنا باشد بیکارنخواهدماند.

مشکل بیکاران رشته حسابداری عمدتا نداشتن دانش کاربردی است.از آنجاکه فاصله دانش تئوری و دانشگاهی با عملی بسیار زیاد است بنابراین صرفا با معلومات دانشگاهی نمیتوان وارد حوزه اشتغال گردید.

حسابداری هم مانند همه حرفه ها باید از پله اول شروع شود. که اصولا به آن آموزش حسابداری مقدماتی گفته میشود.البته منظور حسابداری مقدماتی ویژه بازار کار است.

منظور از حسابداری ویژه بازار کار اینست که ،کارآموز حسابداری بتواند پس از فراگیری دوره ،حسابداری شرکت را در سطح مقدماتی انجام دهد.

بعضی از افرادبدون علوم کاربردی توقع استخدام  دارند.بسیار هستند که با ما تماس میگیرندکه بعنوان کارآموز و رایگان به استخدام درآیند!!!! در واقع توقع دارند حین کار کردن آموزش ببینند و این عملا بعید بنظر میرسد.

گروه مالی آموزشی حساب آموزان برای افرادی که بتازگی میخواهند وارد کار حسابداری شوند دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با شرایط ویژه و منحصر بفرد طراحی کرده و با استفاده از تجربه چندین ساله در امر آموزش حسابداری و خدمات حسابداری به شرح فوق در اختیار این عزیزان قرار میدهد.

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"