حساب ملزومات-حساب آموزان

"آموزش حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فرا گیرید"

♦️ ملزومات چیست ؟

به طور خلاصه ؛ به مواد مصرفی ملزومات می گوئیم البته نه مواد مصرفی که در تولید به کار گرفته شود مثلا در یک شرکت ؛ ملزومات مثل لوازم تحریر یا مایحتاج اولیه یه شرکت یا رنگ برای پرینتر یا …

در دروس حسابداری زمانی که ملزومات می خریم آن را ملزومات ثبت می کنیم و در پایان سال آن مقدار از ملزوماتی را که مصرف کرده ایم را هزینه ملزومات ثبت می کنیم
اما در مشاغل حسابداری اکثرا به این گونه عمل می کنند که همان زمان خرید ملزومات ؛ از حساب هزینه ملزومات استفاده می کنند

? روش اول
مثال خرید ملزومات به مبلغ ۱۰ ریال به صورت نقدی
زمان خرید ملزومات
ملزومات ۱۰
بانک ۱۰
اکنون پایان سال فرا رسیده و ۸ ریال ملزومات مصرف شده
هزینه ملزومات ۸
ملزومات ۸
حال اگر ما نخواهیم انقدر دقیق کار کنیم همان زمان خرید ملزومات حساب هزینه ملزومات را بدهکار می کنیم .

?روش دوم
خرید ملزومات به صورت نقدی به مبلغ ۱۰ ریال
زمان خرید ملزومات
هزینه ملزومات ۱۰
بانک ۱۰
اکنون پایان سال فرا رسیده و ۸ ریال ملزومات مصرف شده
خوب در این روش دیگر در پایان سال هیچ گونه ثبتی نمی زنیم

✔️ اصولا روش دوم بهتر می باشد فقط زمانی از روش اول استفاده می کنیم که مبلغ قابل توجهی بابت ملزومات پرداخت کرده باشیم یا در آینده قرار باشد که پرداخت کنیم .

? نتیجه : پس هنگامی که مبلغ ملزومات خریداری شده قابل توجه نباشد زمان خرید ملزومات از حساب هزینه ملزومات استفاده می کنیم حتما لزومی ندارد که همانند استاندارد آن عمل کنیم چون زمانی که مبالغ ناچیز است برای مدیران هم قابل اهمیت نمی باشد .
حالا به آن نکته بر می خوریم که کار در موسسات خصوصی سنگین تر است پس به دلیل حجم کاری نیازی نیست که حتما همه چیز را اصولی ثبت کنیم.

"حساب آموزان مجری آموزش حسابداری ویژه بازار کار"