کرج، مصباح، جنب نمایندگی ایرانسل
02634220465
09125134102

حساب آموزان

شرایط پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط سازمان امورمالیاتی-حساب آموزان

"حسابداری ویژه بازار کار را با حساب آموزان فرا بگیرید"

✅ شرایط پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول توسط سازمان امورمالیاتی

برای سوخت شدن بخشی از حساب های دریافتنی استانداردهای ایران روش ذخیره گیری را قبول می کند و علت آن رعایت اصل تطابق هزینه ها و درآمدها می باشد.
پذیرش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط به رعایت موارد مندرج در بند 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. براساس مفاد آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 /11 / 1380 ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و منظور نمودن ذخیره آن در صورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود:
• هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصراً باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد.‎
• میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد به صورت جداگانه مشخص و تعیین شده باشد.‎
• اسناد و مدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد.
• هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء و شرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.
• چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود.
• ذخیره ایجاد شده برای مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
• مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد و مدارک مثبته تا میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تأمین و در صورت مازاد بر میزان ذخیره، در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن آن محقق شود، قابل احتساب خواهد بود.
*جهت آشنایی با روش های شناسایی مطالبات مشکوک الوصول اینجا کلیک کنید *

روش های شناسایی مطالبات مشکوک الوصول-حساب آموزان

"حسابداری ویژه بازار کار با حساب آموزان فرا بگیرید"

روش های شناسایی مطالبات_مشکوک_الوصول:

۱) روش بررسی موردی: در این روش حسابدار، تک تک حسابهای دریافتنی را بررسی نموده و آن قسمت از حساب ها که مشکوک الوصول می باشند را در دفاتر ثبت می کند.
*** توجه داشته باشیم که این روش زمانی مفید است که تعداد حساب های دریافتنی محدود باشد.
مثال: جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه ای را به تفکیک نشان می دهد .همچنین درصدلازم برای مطالبات مشکوک الوصول نیز مطرح شده است .باتوجه به اطلاعات مطرح شده مطلوب است محاسبه ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول؟
✍? درصد امکان وصول مبلغ طلب نام مشتری:
موسسه رها ۱۰۰٪ مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ریال
سعیدی ۷۵٪ مبلغ ۸۰۰،۰۰۰ ریال
حمیدی ۹۰٪ مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال
مرادی ۸۰٪ مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
بازرگانی کیوان ۱۰۰٪ مبلغ ۱،۵۰۰،۰۰۰ ریال
✍? پاسخ:
۲۰۰،۰۰۰= ٪۲۵ × ۸۰۰،۰۰۰
۵۰،۰۰۰= ٪۱۰ × ۵۰۰،۰۰۰
۲۰۰،۰۰۰= ٪۲۰ × ۱،۰۰۰،۰۰۰
۴۵۰،۰۰۰ = ۲۰۰،۰۰۰ + ۵۰،۰۰۰ + ۲۰۰،۰۰۰
▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۴۵۰،۰۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۴۵۰،۰۰۰
۲) روش تجزیه سنی: 
✍? در این روش حسابدار تمامی حساب های دریافتنی را براساس تاریخ سررسید در جدولی مرتب می کند و از حساب هایی که مدت زمان کمتری از تاریخ سررسید آنها گذشته یا هنوز تاریخ سررسیدشان نرسیده با درصد کمتری مطالبات مشکوک الوصول شناسایی می کند ولی از حسابهایی که از تاریخ سررسیدشان مدت زمان بیشتری گذشته، درصد بیشتری مطالبات مشکوک الوصول شناسایی نموده و در دفاتر ثبت می کند.
✍? مثال: 
موسسه ای جهت درنظر گرفتن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روش تجزیه سنی را مورد استفاده قرار می دهند .جدول زیر حسابهای دریافتنی موسسه همچنین مدت سپری شده از سررسید را نشان می دهند.
✍? پاسخ:
۱۰۰ = ٪۵ × ۲،۰۰۰
۵۰۰ = ٪۱۰ × ۵،۰۰۰
۲۰۰ = ٪۲۰ × ۱،۰۰۰
۲،۰۰۰ = ٪۵۰ × ۴،۰۰۰
۲،۸۰۰ = ۱۰۰ + ۵۰۰ + ۲۰۰ + ۲،۰۰۰
▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۲،۸۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۲،۸۰۰
۳) روش درصدی از فروش های نسیه: 
✍? در این روش حسابدار براساس تجربه در هر دوره مالی درصدی از مانده حساب فروش نسیه خالص را به عنوان مشکوک الوصول شناسایی نموده و در دفاتر ثبت می کند.
✍? مثال:
مجموع فروش های سالانه موسسه ای ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که ۳۰ درصد آن نقد و مابقی نسیه است. این موسسه همه ساله معادل ۳ درصد فروش های نسیه خود رابرای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره درنظر می گیرد. مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم؟
✍? پاسخ:
۱۱،۲۰۰،۰۰۰ = ٪۷۰ × ۱۶،۰۰۰،۰۰۰
۳۳۶،۰۰۰ = ٪۳ × ۱۱،۲۰۰،۰۰۰
▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۳۳۶،۰۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۳۳۶،۰۰۰
۴) روش درصدی از مانده حساب های دریافتنی: 
✍? در این روش حسابدار براساس تجربه در هر دوره مالی درصدی از مانده حساب های دریافتنی را مشکوک الوصول شناسایی نموده و در دفاتر ثبت می کند.
✍? مثال:
مانده حسابهای دریافتنی موسسه بازرگانی ایران درپایان دوره مالی ۱۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. این موسسه همه ساله معادل ۵ درصد مانده حسابهای دریافتنی خود برای مطالبات مشکوک الوصول ذخیره در نظر می گیرد.
مطلوب است محاسبه وثبت ذخیره لازم برای حسابهای دریافتنی؟
✍? پاسخ:
۷۰۰،۰۰۰ = ٪۵ × ۱۴،۰۰۰،۰۰۰
▪️ثبت حسابداری:
هزینه‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بدهکار) ۷۰۰،۰۰۰
ذخیره‌مطالبات‌مشکوک‌الوصول (بستانکار) ۷۰۰،۰۰۰
................................
مزیت های رقابتی موسسه حسابداری حساب آموزان
 • 004.png
 • 005.png
 • logonegar.png
 • mantegh-cd-box1.png
 • 002.png
 • 003.png
 •  
  کرج، بلوار امام زاده حسن، نرسیده به چهارراه مصباح، جنب نمایندگی ایرانسل، پلاک 696، واحد 1
 •  
  02634220465
 •  
  09128085406
 •  
  09125134102

امروز 219

دیروز 141

هفته 666

ماه 8209

کل 114484

کلیه حقوق این سایت برای مالک سایت محفوظ است
طراحی سایت توسط سومار. بوسیله سایت ساز سومار

بالا
پایین
?